Get Service Activations

Get all service activations for a given phone number/email and a domain.

In order to get all service activations using Centili Storefront Content API v1, you need to send an HTTP GET request with a phone number/email and a domain name

Before initiating a get service activations request you will need to obtain an access token

GET Service Activations request

URL to which a request should be sent

https://capi.centili.com/content/v1/services/activations/?domain={domain}&msisdn={msisdn}&email={email}&language={language}
https://capi.centili.com/content/v1/services/activations/?domain={domain}&msisdn={msisdn}&email={email}&language={language}
Host: capi.centili.com:443
Authorization: bearer token

Request parameters

ParameterDescriptionExampleRequired as
domainA Storefront domain name for which the services and categories are retrievedstore-demo.centili.com mandatory
msisdnCustomer mobile phone number.
NOTE: The number must be in E.164 format, excluding the plus ("+") character.
381644150105 mandatory if email is not present
emailCustomer email address[email protected] mandatory if msisdn is not present
language2-letter country parameter. We are using "ISO 3166-1 alpha-2" standard.en mandatory

GET Service Activations response

👍

200

Obtained service activations for a domain and a phone number/email

[
  {
    "timeSubscribedLocal": "30.06.2023.",
    "timeUnsubscribedLocal": "30.06.2023.",
    "merchant": null,
    "description": "DocuBay je globalna platforma za strimovanje dokumentarnih filmova. Platforma omogućava zanimljiv, relevantan i pronicljiv sadržaj u različitim žanrovima, koje potpisuju neki od vodećih autora dokumentaraca iz celog sveta. Uz DocuBay možeš gledati novi dokumentarac svakog dana. <br><br>\nNakon što kupiš nedeljnu pretplatu, potrebno je da se registruješ na https://www.docubay.com/login i uživaš u željenom sadržaju 7 dana, neograničeno.<br><br>\nSadržaj je dostupan za aktivaciju putem nedeljne pretplate koja se obnavlja svakog meseca, sve dok ne izvršiš deaktivaciju. Naplata nedeljne pretplate se vrši preko tvog A1 postpaid računa ili iz prepaid kredita. U slučaju da prepaid korisnik nema na raspolaganju dovoljno sredstava, naplata će biti pokušana i naredna 3 dana.<br><br>\nZa više informacija i tehničku podršku možeš se obratiti timu za podršku partnera Centili d.o.o. Beograd:<br><br>\nradnim danima od 9 do 17 časova na broj +381 (0)11 4142765, ili putem mejla <a href = \"mailto: [email protected]\">[email protected]</a> <br><br>\n\nViše detalja o DocuBay servisu možeš pronaći <a href=\"https://www.docubay.com/\" target=\"_blank\" style=\"color: #da291c; font-weight: bold\">ovde</a>.",
    "timeChargedLocal": null,
    "expirationTimeLocal": null,
    "subscriptionPeriod": "nedeljno",
    "price": 1,
    "imageUrl": "https://qa-a1.centili.com/res/sf/RS_A1_QA/237ee9b46f87a7d0c61db62782fa0e66.png?v=124",
    "name": "Docubay",
    "serviceKey": "237ee9b46f87a7d0c61db62782fa0e66",
    "msisdn": "381644150105",
    "subscriptionId": null,
    "currencyCode": "RSD",
    "email": null
  },
  {
    "timeSubscribedLocal": null,
    "timeUnsubscribedLocal": null,
    "merchant": "GAIJIN NETWORK LTD",
    "description": "WarThunder je popularna igra koja se zasniva na kombinovanim bitkama u vazduhu, na kopnu i moru, te predstavlja jedinstvenu igru ovog tipa koja obuhvata sva tri iskustva u jednoj sesiji igranja. Avijacija, kopnena vozila i pomorske snage bore se zajedno u jednoj igri, pa čak i u jednoj bici, baš kao što su se vodile bitke u pravim ratnim sukobima. U igri su dostupna vozila počevši od perioda Prvog svetskog rata, preko Drugog svetskog rata, pa sve do Vijetnamskog i Hladnog rata. Igrači mogu kontrolisati avione, kopnena vozila i ratne brodove iz SAD, Nemačke, Rusije, Britanije i Japana, kao i država s manjim vojskama ili manje istaknutim u sukobima, kao što su Italija, Francuska, Kina, Švedska i Izrael.<br><br>\nVozila su podeljena u tri glavne kategorije: avijacija, kopnena vozila i flota, dok su načini igre podeljeni na arcade, realistic i simulator. Dostupan je i režim za jednog igrača koji se fokusira na istorijske bitke, kao i kooperativni režim za borbu protiv kopnenih vozila i aviona sa veštačkom inteligencijom.<br><br>\nUnutar ponuđenih Starter paketa dobija se i Premium nalog koji je validan 7 dana. Nije moguće kupiti i aktivirati dva ista Starter paketa za isti nalog na igri WarThunder.<br><br>\nNaplata kupljenog sadržaja se vrši jednokratno preko tvog A1 postpaid računa ili iz prepaid kredita. ",
    "timeChargedLocal": "22.06.2023.",
    "expirationTimeLocal": null,
    "subscriptionPeriod": null,
    "price": 5.99,
    "imageUrl": "https://qa-a1.centili.com/res/sf/RS_A1_QA/656ef7793f078d733814a96a3ec4d43a.png?v=124",
    "name": "Gaijin Entertainment Demo",
    "serviceKey": "656ef7793f078d733814a96a3ec4d43a",
    "msisdn": "381644150105",
    "subscriptionId": null,
    "currencyCode": "RSD",
    "email": null
  }
]

Response parameters

ParameterDescriptionExample
msisdnCustomer mobile phone number.
NOTE: The number will be in E.164 format, excluding the plus ("+") character.
381644150105
emailCustomer email address[email protected]
serviceKeyCentili issued service key, unique for every payment service. Consists of alphanumeric characters and counts up to 32 characters.237ee9b46f87a7d0c61db62782fa0e66
nameService nameDocubay
descriptionService descriptionDocuBay je globalna platforma za strimovanje dokumentarnih filmova. Platforma omogućava zanimljiv, relev......
priceService price10
currencyCodeService currencyRSD
imageUrlService urlhttps://qa-a1.centili.com/res/sf/RS_A1_QA/237ee9b46f87a7d0c61db62782fa0e66.png?v=124
merchantService merchantDemo
timeChargedLocalDate of the transaction30.06.2023.
subscriptionIdIdentifier of a subscription. Present only for subscription services.1234701348
subscriptionPeriodPeriod of a subscription. Present only for subscription services.day/week/month/year
expirationTimeLocalExpiration time of the subscription. Present only for subscription services.30.06.2023.
timeSubscribedLocalDate of the subscription. Present only for subscription services.30.06.2023.
timeUnsubscribedLocalDate of the unsubscription. Present only for subscription services.30.06.2023.

❗️

4xx client error / 5xx server error

400 - Mandatory request parameters not present
401 - Invalid credentials
500 - Request can not be processed at the current time

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json

{
  "message": "Authorization failed",
  "code": "AUTH_FAILED"
}
ParameterDescriptionExample
codeError response codeAUTH_FAILED
messageError response messageAuthorization failed